Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018

                                                                                                   Hammelev d.06.02.2018.

Generalforsamling i

Sønderjyllands Dyreværnsforening af 1995

Onsdag d. 21.marts 2018 kl. 19.00

Bispen lokale 11 og 12

Bispebroen 3(oven på Biblioteket), 6100 Haderslev

 

Dagsorden iflg. vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Forslag fra medlemmer
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Evt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Formanden i hænde senest 9. marts 2018.

”Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem – der har været medlem af foreningen i 3.mdr – mod forevisning af kvittering for betaling af kontingent for det løbende regnskabsår.”                   

                                                        

                                                          Med venlig hilsen

p.b.v

Ellen Gjelstrup / Bente Hoffmann

 

Seneste nyheder

 • Generalforsamling 2018

  Generalforsamling 2018

                                                                                                     Hammelev d.06.02.2018.

 • Kattensuge 39 i 2018

  Kattensuge

  Uge 39  er kattens uge og sammen med dyrlæger og andre dyreværnsorganisationer sætter vi fokus på det ansvarlige ejerskab.

  Fodre d…

 • Generalforsamling 2017

                                                                                                     Hammelev d.11.02.2017.

  Generalforsamling i

  Sø…

 • Aids Kampagne 2018

   Har du hørt om katte-AIDS?

  Katte-AIDS er en meget farlig og smitsom sygdom. Katte-AIDS kan ikke helbredes! Sygdommen er en virusinfektio…

 • Neutralisering af kat i 2018

  Sønderjyllands Dyreværnsforening er meget glad for, at du tager ansvar for din kat og vi vil gerne hjælpe med at få …

Flere nyheder